Wonen en samenleven

Met dit thema richt de Coöperatie Meer Riethoven zich op huisvesting, maatschappelijke en gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingen voor alle inwoners. Jong, oud en met een beperking.

We stimuleren en organiseren “ontmoeting” tussen jong en oud. Samen leven, samen wonen, recreëren en voor elkaar zorgen zijn voor alle inwoners en voor een levendig dorp belangrijk. We organiseren goede maatschappelijke voorzieningen en toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen. 

Achter de sleutel

De huisvestingsmogelijkheden spelen een zeer belangrijke rol in de afweging van jongeren en jonge ouders om in Riethoven te blijven wonen of zich als nieuwkomer (of terugkomer) te vestigen. Voor “starters” zijn de mogelijkheden beperkt. Er is behoefte aan woningen voor 1-persoons huishoudens. Groeiende gezinnen willen doorstromen naar een grotere woning. De meeste senioren en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis of in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat betekent dat geschikte woningen beschikbaar moeten zijn. Wij zetten ons ervoor in om die geschikte (doorstroom)woningen beschikbaar te krijgen, zowel door nieuwbouw als aanpassing van de bestaande woningvoorraad.

Inbreidingsgebeid
Het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) biedt de gewenste mogelijkheden en wordt samen met ons ontwikkeld. Wij zijn gesprekspartner van gemeente, woningstichting en ontwikkelaars en ondersteunen de belangstellende jongeren en senioren die in dat gebied willen wonen of bouwen.
Contact: achterdesleutel@meerriethoven.nl

Gemeenschapsvoorzieningen

De Rietstek wordt het “Huis van Meer Riethoven”. Maar wat is de behoefte in de (nabije) toekomst? De huidige gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven zijn vele jaren geleden gebouwd. Uit een inventarisatie door de Kernraad blijkt dat de bestaande gemeenschapsvoorzieningen door eigenaren, beheerders, verenigingen en gebruikers gezien worden als verouderd, sterk versnipperd en voor wat betreft het voorzieningenniveau niet toekomstbestendig. Samen met de Kernraad onderzoeken en ontwikkelen we een passende beschikbaarheid van toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven. De inbreng van onze ambassadeurs is daarbij van cruciaal belang.
Contact: info@meerriethoven.nl

School moestuin

De dorpsmoestuin verhuist en wordt een schoolmoestuin! De dorpsmoestuin die vorige zomer is opgezet aan de Boshovensestraat gaat verhuizen naar een plek bij de school, midden in Riethoven. Bedankt Gisella en Danny voor de ruimte en ondersteuning die jullie ons geboden hebben! Het is de bedoeling om de moestuin samen met de school, plaatselijke ondernemers en vrijwilligers verder te ontwikkelen. We willen graag dat ook de schoolkinderen er plezier aan gaan beleven en er van alles kunnen leren. Links van het schoolplein, waar eerder een unit van het Blusserke stond, hebben we van het hoofd van school een stuk grond gekregen. Een supermooie plek, zonovergoten en van behoorlijke omvang. De gemeente heeft voor een waterkraantje gezorgd en we willen ook het hemelwater gaan opvangen en gebruiken.

De grond heeft eerst nog wat bewerkingen nodig maar binnenkort kun je er de eerste bedden zien, een kruidencirkel en een krijtbord voor de communicatie. Er wordt nog een hek getimmerd, een pad van houtsnippers aangelegd en stammetjes om op te gaan zitten. Ideeën genoeg om er iets leuks van te maken.

Ben je nieuwsgierig kom gerust eens kijken. Maandagmiddag wordt voorlopig onze klusmiddag. Mariëlla, Rob, Petra en Karolien zijn de initiatiefnemers. Wil je meer weten, neem dan contact op met Karolien;beheerder@rietstek.nl

Duofiets

Het idee van een duofiets voor Riethoven is inmiddels van diverse kanten bij de Coöperatie aangekaart. Door de dorpsondersteuner, de dagbesteding, de bezoekgroep en de KBO  en ook in de ideeënboom bij de oprichting van de Coöperatie is de wens terug te vinden.

Het is een mooi initiatief dat een uitkomst kan bieden voor iedereen in Riethoven die niet zelfstandig kan fietsen. Het is dus niet alleen voor ouderen van belang, maar ook voor andere leeftijden zoals bv. ook jongeren met een beperking en hun mantelzorgers. Een duofiets voor iedereen die plezier beleeft aan samen kunnen gaan fietsen, dat is het idee. In de media worden de laatste tijd diverse succesvolle projecten belicht, zoals bv. in Vessem en op vele andere plekken in Nederland. 

De Coöperatie wil dit initiatief in Riethoven graag oppakken en samen met de hiervoor genoemde partijen, en wie verder nog graag wil deelnemen, uitwerken. Enkele dorpsbewoners hebben zich al enthousiast gemeld om mee te denken of mee te doen. Heb je ideeën die ons verder kunnen helpen? Of wil je meedenken of meedoen om dit initiatief te laten slagen. Laat het ons weten via info@meerriethoven.nl

MusicBakery Riethoven

Mart Heesakkers organiseert, in samenwerking met de Coöperatie Meer Riethoven, een initiatief om muzieksmaak en luistervaardigheid te verbreden en/of te verdiepen.

Een eerste muziek luister-middag wordt georganiseerd op zondag 29 maart in de huiskamer van Mart Heesakkers en Cathrien de Win, in hun gerestaureerde boerderij aan t Eind 11 te Riethoven.Een groep van max. 18 deelnemers kan, onder begeleiding van luistergids Ton Vermeulen, de initiatiefnemer van MusicBakery, allerlei muziek beluisteren via een gekwalificeerde muziekinstallatie. Zowat alle muziekstijlen en sub stijlen kunnen ze aanbieden door gebruik te maken van streaming-diensten via internet.

Meld je uiterlijk 10 maart aan bij Mart Heesakkers, via tel.nr. 06-25007533 of via email: heesakkers.mart@gmail.com. Daar kun je ook voor verdere informatie terecht.

Iedereen kan deelnemen, je hoeft geen speciale muzikale voorkennis te hebben. Ton laat je proeven van de stijlen POP, KLASSIEK, WERELDMUZIEK en JAZZ. Met elkaar leer je op een andere manier luisteren naar muziek en kun je de verschillende ingrediënten van een muziekstuk herkennen. Je zult verrast worden door klanken die je misschien nog nooit gehoord hebt en de muzikale verhalen die Ton er bij vertelt. Kijk ook eens op de website: www.musicbakery.nl

De middag start om 13.30 en eindigt na 2 luistersessies en een onderbreking met koffie en thee om 16.00 uur.Daarna afsluiting met een drankje en hapje.

De MusicBakery zelf is kosteloos. Wij vragen wel vooraf een kleine bijdrage van € 5,– p.p. voor de drankjes en hapjes. Voor deelnemers die Ambassadeur (lid) zijn van de Coöperatie is het helemaal kosteloos en zij krijgen hun bijdrage op 29 maart terug.

Afhankelijk van de ervaringen van de deelnemers komt er een vervolg op deze eerste muziek luister-middag van de MusicBakery. Je kunt dan je smaak en vaardigheid nog verder verdiepen en verbreden door te kiezen voor specifieke thema’s.

Meer Riethoven

Website “Meer Riethoven” is een dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden.

Lees nu verder