Wonen en samenleven

Wonen en samenleven

Met dit thema richt de Coöperatie Meer Riethoven zich op huisvesting, maatschappelijke en gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingen voor alle inwoners. Jong, oud en met een beperking.

We stimuleren en organiseren “ontmoeting” tussen jong en oud. Samen leven, samen wonen, recreëren en voor elkaar zorgen zijn voor alle inwoners en voor een levendig dorp belangrijk. We organiseren goede maatschappelijke voorzieningen en toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen. 

Achter de sleutel

De huisvestingsmogelijkheden spelen een zeer belangrijke rol in de afweging van jongeren en jonge ouders om in Riethoven te blijven wonen of zich als nieuwkomer (of terugkomer) te vestigen. Voor “starters” zijn de mogelijkheden beperkt. Er is behoefte aan woningen voor 1-persoons huishoudens. Groeiende gezinnen willen doorstromen naar een grotere woning. De meeste senioren en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis of in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat betekent dat geschikte woningen beschikbaar moeten zijn. Wij zetten ons ervoor in om die geschikte (doorstroom)woningen beschikbaar te krijgen, zowel door nieuwbouw als aanpassing van de bestaande woningvoorraad.

Inbreidingsgebeid
Het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) biedt de gewenste mogelijkheden en wordt samen met ons ontwikkeld. Wij zijn gesprekspartner van gemeente, woningstichting en ontwikkelaars en ondersteunen de belangstellende jongeren en senioren die in dat gebied willen wonen of bouwen.
Contact: achterdesleutel@meerriethoven.nl

Gemeenschapsvoorzieningen

De Rietstek wordt het “Huis van Meer Riethoven”. Maar wat is de behoefte in de (nabije) toekomst? De huidige gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven zijn vele jaren geleden gebouwd. Uit een inventarisatie door de Kernraad blijkt dat de bestaande gemeenschapsvoorzieningen door eigenaren, beheerders, verenigingen en gebruikers gezien worden als verouderd, sterk versnipperd en voor wat betreft het voorzieningenniveau niet toekomstbestendig. Samen met de Kernraad onderzoeken en ontwikkelen we een passende beschikbaarheid van toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven. De inbreng van onze ambassadeurs is daarbij van cruciaal belang.
Contact: info@meerriethoven.nl

Het project “Dorpsmoestuin”

Ontwikkeling van een dorpsmoestuin voor jong en oud in samenwerking met de school en ondernemers. De moestuin is deze zomer gerealiseerd en is gesitueerd aan de Boshovensestraat.
Contact: beheerder@rietstek.nl

Samen met de ambassadeurs onderzoeken en ontwikkelen we wat verder nodig is om te zorgen dat alle inwoners naar volle tevredenheid in Riethoven kunnen (blijven) wonen.

Meer Riethoven

Website “Meer Riethoven” is een dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden.

Lees nu verder