Kernraad (SKR)

Maatregelen Corona virus

Corona Virus

Door het corona virus worden we geconfronteerd met allerlei maatregelen die ons persoonlijk en als gemeenschap raken en De Rietstek en De Hofstek
zijn voorlopig gesloten en allerlei activiteiten zijn afgelast of worden uitgesteld.
Vooral voor ouderen en kwetsbare Riethovenaren zijn dit extra moeilijke tijden en zij zijn vaak afhankelijk van mantelzorgers, buren en hulp uit hun eigen netwerk.
In veel gevallen is dat goed geregeld en kunnen zij in hun eigen directe omgeving de nodige hulp en aandacht krijgen.
Er zijn wellicht ook situaties waar dit niet zo vanzelfsprekend is en we samen een helpende hand kunnen uitsteken.

Dorpsondersteuner

Vanwege het besmettingsrisico is de nodige voorzichtigheid geboden. In overleg met de huisartsen is daarom afgesproken dat de dorpsondersteuner de aangewezen persoon is om in te schakelen. Zij is een prima schakel naar vrijwilligers en bestaande voorzieningen die de helpende hand kunnen bieden. Je kunt haar bereiken via 06-55225856 (bellen of whatsapp), of via e-mail; dorpsondersteuner.riethoven@gmail.com

Huisartsen
Voor meer actuele informatie kunt u op de website van de huisartsenpraktijk terecht

Welkom bij de Kernraad (SKR)

De ‘Stichting Kernraad Riethoven’, kortweg Kernraad, is in november 1996 opgericht en heeft als doel de leefbaarheid van Riethoven en het welzijn van haar inwoners te bevorderen. De Kernraad probeert dit te verwezenlijken door belangenbehartiging voor de inwoners, overleg en samenwerking met de gemeente en allerlei andere organisaties en verenigingen en door het initiëren of zelf organiseren van activiteiten. Overleg met de inwoners, meedenken, ondersteunen en begeleiden zijn daarin de belangrijkste pijlers.
De Kernraad is de dorpsraad in de gemeente Bergeijk voor het dorp Riethoven en het buurtschap Walik. De Kernraad heeft veelvuldig contact met gemeente Bergeijk over aspecten die de leefbaarheid van Riethoven en het welzijn van de inwoners betreffen. De Kernraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan ambtenaren, de gemeenteraad en het college.

Meerriethoven

Bestuursleden

Will van Gerwen

Voorzitter

Nol Kuijpers

Secretaris

Noud van Poppel

Penningmeester

Ria Senden

Bestuurslid

Jack Spanbroek

Bestuurslid

Janny Stevens

Bestuurslid

Jari Hermans

Bestuurslid

Judith Blaauw

Bestuurslid

Actueel nieuws van de Kernraad

Bekijk meer berichten

Donderdag 11 juni 2020

Nieuwe AED geplaatst op de Volmolen!

Dinsdag 12 mei 2020

Dien uw DNA-ideeën alsnog in!

Zondag 3 mei 2020

Positief nieuws

Contactgegevens

Stichting Kernraad Riethoven
Postadres: Boshovensestraat 1a, 5561 AR Riethoven
E-mail: kernraad.riethoven@gmail.com