Kernraad (SKR)

Welkom bij de Kernraad (SKR)

De ‘Stichting Kernraad Riethoven’, kortweg Kernraad, is in november 1996 opgericht en heeft als doel de leefbaarheid van Riethoven en het welzijn van haar inwoners te bevorderen. De Kernraad probeert dit te verwezenlijken door belangenbehartiging voor de inwoners, overleg en samenwerking met de gemeente en allerlei andere organisaties en verenigingen en door het initiëren of zelf organiseren van activiteiten. Overleg met de inwoners, meedenken, ondersteunen en begeleiden zijn daarin de belangrijkste pijlers.
De Kernraad is de dorpsraad in de gemeente Bergeijk voor het dorp Riethoven en het buurtschap Walik. De Kernraad heeft veelvuldig contact met gemeente Bergeijk over aspecten die de leefbaarheid van Riethoven en het welzijn van de inwoners betreffen. De Kernraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan ambtenaren, de gemeenteraad en het college.

Meerriethoven

Leden

Will van Gerwen

Voorzitter

Nol Kuijpers

Secretaris

Noud van Poppel

Penningmeester

Ria Senden

lid

Janny Stevens

lid

Jari Hermans

lid

Judith Blaauw

lid

Actueel nieuws van de Kernraad

Bekijk meer berichten

Zaterdag 9 januari 2021

Riethovens AED-netwerk nu volledig dekkend!

Dinsdag 8 december 2020

Berichten van de Kernraad

Donderdag 3 december 2020

Kernraad bevestigd als officieel adviesorgaan van gemeente Bergeijk.

Contactgegevens

Stichting Kernraad Riethoven
Postadres: Boshovensestraat 1a, 5561 AR Riethoven
E-mail: kernraad.riethoven@gmail.com